Varhaiserityiskasvatus

Jokainen lapsi on oikeutettu saamaan tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan tukea lapsen kehitystä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan tarvita myös asiantuntijoiden tutkimuksia. Ensisijaisesti lasta tuetaan pedagogisin keinoin ja muokkaamalla oppimisympäristö ja toimintatavat niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua ryhmän toimintaan.

Henkilökunnan tukena toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä moniammatillinen asiantuntijaryhmä LaKu, jonka kokouksissa huoltajat ovat aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita.

Perheiden tukena Hartolassa työskentelee koulu- ja perhekuraattori, jolta varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja lasten perheet voivat saada tukea tarvitessa.

Hartolassa 1.8.2022

Asiasanat:
X