Varhaiskasvatukseen hakeminen

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU 1.8.2022 ALKAVAA TOIMIKAUTTA VARTEN PÄIVÄKOTI VANTUSSA JA PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 31.3.2022 MENNESSÄ

                     

Päiväkoti Vanttu 3 – 6 vuotiaille

  1. Varhaiskasvatusta enintään 84h/kk
  2. Varhaiskasvatusta 85 – 147h/kk
  3. Varhaiskasvatusta 148 – 179h/kk

 

Perhepäivähoito 0 – 6-vuotiaille

Perhepäiväkoti Onnimannissa järjestetään varhaiskasvatusta kuten päiväkodissa, sekä lisäksi vuorohoitoa tarvittaessa.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kk ennen hoidon tarvetta. Mikäli työstä johtuvan varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ei ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin. Voitte tehdä lapsenne varhaiskasvatushakemuksen osoitteessa https://hartola.daisynet.fi/eDaisy  Sähköistä asiointia varten teillä tulee olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

Mikäli teillä ei ole käytössänne sähköistä asiointia, hakemuslomakkeen voi tulostaa Hartolan kunnan sivuilta https://hartola.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen/

Hakemukset palautetaan varhaiskasvatuksen johtajalle os. Päiväkoti Vanttu, Kirkkotie 10, 19600 HARTOLA.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoitosuhteet jatkuvat ilman hakumenettelyä.

Hartolassa 7.2.2022

Sivistystoimi

 

Vanhempien äitiys- ja isyysloman jälkeen alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja varhaiskasvatukseen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hartolan varhaiskasvatuksen hakemukset löytyvät eDaisy palvelusta. Palvelu löytyy osoitteesta https://hartola.daisynet.fi/eDaisy

eDaisy palvelussa hoidatte hakemisen, irtisanomis-, muutos- ja tulotietoilmoitukset. Voidaksenne käyttää eDaisy palvelua,  teillä tulee olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

Liiteet:

Asiasanat:
Päivi Onali

Varhaiskasvatuksen johtaja
Puh. +358447432308
paivi.onali@hartola.fi

X