Kesän 2020 palvelut rakennusvalvonnassa

Sysmän ja Hartolan rakennusvalvonnan katselmuksissa avustaa kesän 2020 aikana 25.5. alkaen insinööriopiskelija Jone Kuusimo puh 044-7134526 (katselmuspyynnöt). Sysmässä katselmukset tehdään maanantaista keskiviikkoon ja Hartolassa torstaisin ja perjantaisin. Katselmuksilla tulee noudattaa kuntien antamia yleisiä Korona-poikkeustilaohjeistuksia.  Rakennustarkastajana toimii Matti Nikupeteri.

Vaadittujen dokumenttien toimitus ensisijaisesti www.lupapiste.fi -palveluun. Sähköisiä dokumentteja voi toimittaa myös rakennusvalvonta@sysma.fi tai rakennusvalvonta@hartola.fi .

Neuvontapyynnöt molemmissa kunnissa ensisijaisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupaneuvonta Sysmässä Sari Toivonen puh. 044-7134527 ja Hartolassa Eeva Aikasalo puh 044-7432210.

Ajalla 6.7. – 27.7.2020 rakennusvalvonnoissa ei vuosilomien vuoksi valmistella eikä tehdä lupapäätöksiä. Katselmuksia suoritetaan kuitenkin normaalisti.

Matti Nikupeteri
rakennustarkastaja

X