Kesätyöpassit 2024

Kesätyöpassikampanjaa rahoittavat Hartolan kunta ja Hartolan Lions Club. Käytännön toimet hoituvat Hartolan kunnan kautta.

Kesätyöpassin info työnantajalle

Kesätyöpassin info nuorelle työntekijälle

Kesätyöpassi työsopimuspohja

Kesätyöpassityöpaikkoja voivat olla tarjoamassa hartolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, joilla ei ole maksamattomia verojäämiä.
Työnantaja voi työllistää 14-17-vuotiaan hartolalaisen tai Hartolassa vakituisesti asuvan nuoren. Kesätyöpassilaisen tulee ennen työsuhteen alkua olla 14-vuotias, eikä hän saa täyttää työsuhteen aikana 18-vuotta.

Työsopimusta laadittaessa on huomioitava laki alle 18-vuotiaista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998). Alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Kirjallinen työsopimus tehdään kahtena kappaleena (toinen jää työnantajalle ja toinen nuorelle). Nuorella täytyy olla oma pankkitili ja verokortti.

Nuoren tulee toimittaa allekirjoitettu työsopimus henkilökohtaisesti Hartolan kuntaan Eija Johanssonille (Hartolan yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14).
Nuori saa täytettyä työsopimusta vastaan numeroidun kesätyösetelin, joka tulee toimittaa työnantajalle. Työnantaja saa 275€ arvoisen tuen jälkeenpäin, kun nuoren palkaksi on muodostunut vähintään 550€.

Työsuhteen pituus on kolme viikkoa ajalla 1.5. – 31.8.2024. Työnantaja maksaa nuorelle palkkaa vähintään 550€ (sisältäen lomarahan). Työsuhteen ajankohdan, työajat ja palkkaus määräytyvät työnantajien omien työehtosopimusten mukaisesti.

HUOM! Kesätyöseteleitä on jaossa rajoitettu määrä. Kesätyöseteli on noudettava ennen työsuhteen alkua.
Lisätietoja: Hartolan kunta, toimistosihteeri Eija Johansson 044 7432 249.

AVOIMIA KESÄTYÖPAIKKOJA:

Hartolan kunnan tekninen osasto:
Viheralueiden kunnossapidossa kolme työpaikkaa.
Nämä työpaikat 16 vuotta täyttäneille.
Tiedustelut: Janne Myntti 044 7432252

Hartola Golf:
3.-21.6. klubiravintolan harjoittelija, kentänhoidon apulainen
24.6.-12.7. klubiravintolan harjoittelija, kentänhoidon apulainen
15.7.-2.8. klubiravintolan harjoittelija, kentänhoidon apulainen
Tiedustelut: Tera Heinonen 045 8693808

Itä-Hämeen Museo:
Yksi työpaikka tarjolla heinäkuussa.
Tiedustelut: Vesa Järvinen 0440 770149

Jari-Pekan jäätelokioski:
Kolme työpaikkaa
Tiedustelut: Jukka Koponen 040 5673295

Hartolan 4H-yhdistyksen kirppis:
Tiedustelut: Sari Mohr-Pölkki 044 0257507

Eija Johansson

Toimistosihteeri,
+358447432249
eija.johansson@hartola.fi

X