Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjän tarjouspyyntö

Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä pyytää tarjousta Metsolantie 20 kerrostalon puisten parvekekaiteiden kunnostamisesta ja maalauksesta. Parvekkeita on 16 kpl, joista 4 on katutasossa. Lisäksi katutasossa on saunaosaston kaksiosainen kaide.  Katutasossa olevissa kaiteissa on putoavan lumen aiheuttamia vaurioita, jotka on korjattava joko uusimalla kaide tai korjaamalla se. Muutoin kaiteiden puuosia vaihdetaan siltä osin kuin on tarpeellista. Kaiteet pestään ja maalataan vanhan maalin päälle soveltuvalla ja entisen sävyisellä vaalealla ulkoseinämaalilla. Työt tulee suorittaa elo-syyskuun 2022 aikana.

Tarjouspyyntö Metsolantien parvekkeet 3.6.2022

  1. Tarjouslomakkeet
  2. Kelpoisuusvaatimukset
  3. Turvallisuusasiakirja
  4. Valokuva Metsolantie 20
  5. Julkisivu Metsolantie 20
  6. Päädyt ja leikkaus Metsolantie 20

Tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa 22.6.2022 saakka Lea Raitala, puhelin 044 743 2234, lea.raitala@hartola.fi .
Kohteen esittely tulee sopia 22.6.2022 mennessä kiinteistöhoitajan Sami Mäen kanssa, RTK Palvelu Oy, Sami Mäki p. 044 535 1340, sami.maki@rtkpalvelu.fi .

Tarjous tulee jättää maanantaihin 27.6.2022 klo 12.00 mennessä tarjouslomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä, Lea Raitala, Kuninkaantie 16, 19600 HARTOLA tai sähköpostitse lea.raitala@hartola.fi. Tarjouskuoreen tai sähköpostiotsikkoon merkintä: ”Metsolantie 20 tarjous”. Myöhästyneitä tarjouksia ei hyväksytä.

X