Muutoksia kiinteistöosakeyhtiö Kuninkaanpitäjän toiminnassa

Hartolan kunta on päättänyt asettaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön, kiinteistöosakeyhtiö Kuninkaanpitäjän selvitystilaan. Toimenpide liittyy kunnan kiinteistökannan ja omistusten uudelleenjärjestelyyn, jonka tarkoituksena on hallitusti saattaa kaikki kunnan vuokra-asunnot saman omistuksen alle.

Kiinteistöosakeyhtiö omistaa vuokra-asuntoja Hartolan Petäjistössä, Metsolantiellä ja Mahlamäentiellä. Yhtiö on purkamassa asuntokiinteistöjä Petäjistöstä kesän 2023 aikana. Yhtiön selvitystilalla ei ole vaikutusta tehtyihin sopimuksiin ja niiden mukaisiin velvoitteisiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Kuninkaanpitäjän selvitysmiehenä toimii yhtiön toimitusjohtaja Lea Raitala ja prosessissa avustaa tilintarkastusyhteisö BDO. Yhtiö on ollut vuodesta 2017 lukien vapaaehtoisessa yrityssaneerauksessa, mutta monista toimenpiteistä huolimatta ei yhtiön taloudellista tilannetta ole saatu tasapainoitettua.

Kiinteistöosakeyhtiö Kuninkaanpitäjän tilanne ei vaikuta vuokralaisten asemaan. Vuokra-asuntojen omistuksen arvioidaan siirtyvän Hartolan kunnalle vuodenvaihteessa.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Jarkko Seppälä
044 743 2217
jarkko.seppala@hartola.fi

X