KIINTEISTÖVEROPROJEKTIN KARTOITTAJAN TYÖPAIKKA, 0,5 vuotta

Työntekijä työskentelee kunnanvaltuuston hyväksymässä Hartolan kun­nan kiinteistöveroprojektissa. Projektin tavoitteena on saada ajantasaistettua kiinteistörekisterin tie­dot. Kiinteistörekisteristä tiedot siirretään edelleen verottajalle kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta varten.

Kartoittajan pää­asial­li­se­na tehtävä on maastokartoitus. Työssä tarvitaan ajokorttia ja kykyä kä­si­tel­lä paikkatietoja ja kirjata mittaustuloksia luotettavasti.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan huhti-toukokuussa. Työsuhteen kesto on 6 kk. Tehtävä saattaa jatkua tarpeen mukaan vielä vuoden 2021 loppuun saakka. Tehtävään valittavalta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Oman auton käytöstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Tehtäväkohtainen palkkaus 1 793,50 €/kk.

Toimen täyttämisessä noudatetaan 2 kk koeaikaa.

 

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen janne.myntti@hartola.fi 14.4.2021 klo 8.00 mennessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Myntti 044 7432 252 tai toimistosihteeri Pirjo Kemppi 044 7432 293.

 

Hartola 31.3.2021

 

Hartolan kunta
Tekninen toimi

 

 

Janne Myntti

Tekninen Johtaja,
+358447432252
janne.myntti@hartola.fi

Pirjo Kemppi

toimistosihteeri,
+358447432293
pirjo.kemppi@hartola.fi

X