Kunta ja päätöksenteko

Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on järjestää kuntalaisille peruspalveluita kuten sivistys, – sosiaali, – terveydenhoito, – ja kulttuuripalveluita ja ylläpitää infrastruktuuria. Näistä huolehtivat Hartolan kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenet sekä kunnan viranhaltijat ja työntekijät. Kuntalaiset äänestävät päättäjänsä vaaleilla hoitamaan kotikuntansa asioita.

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.  Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista.

Asiasanat:
Annika Blom

vt. kunnanjohtaja
Puh. +358447432218
annika.blom@hartola.fi

Annika Blom

Hallintojohtaja
Puh. +358447432218
annika.blom@hartola.fi

X