Organisaatio

Kuntaorganisaatio

Hartolan organisaatio toimialat

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja, jonka sijaisena toimii hallintojohtaja. Sivistyspalveluiden toimialaa johtaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta rehtori ja kirjaston ja vapaa-aikatoimen osalta hallintojohtaja. Teknisen toimen ja ympäristötoimen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

 Johtoryhmä 

Johtoryhmä

Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten. 

 

 

 

 

 

Asiasanat:
X