Tuet perheille ja kotitalouksille

Hartolan kunta toivottaa uudet hartolalaiset tervetulleiksi ja haluaa tukea muuttoliikettä ja syntyvyyttä mm. seuraavilla tavoilla:

Muuttokannustin

2.000 euron muuttokannustin myönnetään niille, jotka ovat muuttaneet vapaa-ajan asunnon vakituiseksi asunnokseen ja muuttaneet Hartolaan asumaan tämän valtuustokauden loppuun mennessä eli 31.5.2021 mennessä. Muuttokannustin on verollinen korvaus ja siitä pidätetään nykyisin voimassa olevan lain mukaan 20 % ennakonpidätys. Se myönnetään jälkikäteen vain hakemuksesta ja edellyttäen, että hakija on asunut vakituisesti Hartolassa muuttoa seuraavan kahden vuodenvaihteen yli.

Tuki ensiasunnon  ostajalle / Rakentajalle (voimassa 1.10.2018 lähtien)

2000 euroa ensiasunnon Hartolasta ostaneelle siten, että asunto on ostettu 1.10.2018 -31.12.2021 ja tuen saaja käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan. 2000 euron avustuksen saa myös ensiasunnon rakentaja edellyttäen, että asunto on otettu käyttöön 1.10.2018 -31.12.2021 ja tuen saaja käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan. Tuki maksetaan jälkikäteen hakemuksesta 12 kuukauden kuluttua muuttopäivästä. Jätä hakemus, jonka liitteenä on kauppakirja ja todistus siitä, että kyse on ensiasunnon ostamisesta/rakentamisesta.

Vauvaraha

Jokaisesta 1.1.2018-31.12.2021 syntyneestä/ syntyvästä lapsesta 1000 euroa, siten että vuonna 2018 syntyneiden vauvaraha maksetaan hakemuksesta 1.1.2019 alkaen.

Tuet ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä peritään vero verokortin perusteella, tai sen puuttuessa 60 %.

Tukien hakemisessa noudatetaan jatkuvaa hakua kuitenkin niin, että vuotta 2018 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2019 aikana ja vuotta 2019 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2020 aikana ja vuotta 2020 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään vuoden 2021 aikana ja vuotta 2021 koskevat hakemukset viimeistään vuoden 2022 aikana.

 

Liitteet:

 

 

 

Asiasanat:
Minna Hakala

Toimistosihteeri
Puh. 044 743 2228
minna.hakala@hartola.fi

X