Hankkeet

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke

Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeessa rakennetaan reunakunnille uudenlaisia tapoja työllisyyden hoitoon ja työvoiman saatavuuteen vahvistamalla kuntien välistä yhteistyötä. Kolmen maakunnan reuna-alueilla sijaitsevien Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän yhteistyö tukee luonnollista työssäkäyntialuetta.

Hankkeen toimenpiteitä:

  • Työvoiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten, TE -hallinnon, yritysten ja työnantajien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa paikallisesti toteutettavaa koulutusta pilotoidaan hoiva-alalle ja myöhemmässä vaiheessa myös muille toimialoille.
  • Yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja neuvonnan avulla.
  • Monipuolisia työ- ja elämisenmahdollisuuksia tehdään näkyväksi myös alueen ulkopuolisille maaseudulla asumisesta kiinnostuneille ja paluumuuttajille. Markkinoinnin työkaluksi luodaan alueellinen matalankynnyksen digiaikainen palvelualusta.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta. Hankkeen toiminta kohdistuu kolmen maakunnan alueelle (Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Savo). Päijät-Hämeestä mukana ovat Hartola ja Sysmä, Keski-Suomesta Joutsa ja Etelä-Savosta Pertunmaa. Hankkeen hallinnoinnista ja toiminnan koordinoinnista vastaa Hartolan kunta.

Yhteystiedot:

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö

0447432254

anne.lahikainen-aho@hartola.fi

Projektin kesto: 1.2.2020-31.12.2021

Kuningaskunnan elämyskonsepti-hanke

Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeen tavoitteena on rakentaa Hartolan seudun pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita alueelle. Samalla kehitetään ja profiloidaan Hartolaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena sekä lisätään Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja elämysten kuningaskuntana.

Hankkeen tuloksina saadaan uutta osaamista ja uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja yrityksiin, lisää asiakkaita, ympärivuotisuutta ja viipymää, yrittäjien liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua, uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä lisää tunnettuutta kunnalle ja sen matkailu- ja vapaa-ajan tarjonnalle. Lisäksi Hartolasta muodostuu Päijät-Hämeen maaseutu- ja liikuntamatkailukohteiden joukkoon nouseva ja vetovoimainen kohde ja vetonaula, jolla on edellytykset kasvattaa matkailutuloaan merkittävästi tulevina vuosina.

Projektin kesto: 1.1.2018-31.12.2019

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Juhana Aalto
044 7432 313
juhana.aalto@hartola.fi

 

Asiasanat:
X