Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Se valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Hartolan kunnanhallitus

Hartolan kunnanhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt v.2017-2021

  • Fågel Jarkko                  Kokoomus                                   puheenjohtaja
  • Tanskanen Matti          SDP                                              varapuheenjohtaja
  • Joutsijärvi Anne            Suomen Keskusta
  • Nieminen Tapio            Suomen Keskusta
  • Mäyrä Tero                   Suomen Keskusta
  • Olkkonen Merja            Kokoomus
  • Peltonen Satu               Perussuomalaiset

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Merja Olenius.

Asiasanat:
X