Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Hartolan kunnassa toimii tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, tekninen lautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja ympäristölautakunta.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

 • Pekka Pajunen,                                       SDP                    Puheenjohtaja
 • Pentikäinen-Laine Maija,                       Keskusta            Varapuheenjohtaja
 • Sirpa Rautiainen,                                    Vihreät
 • Vesa Järvinen,                                         Kokoomus
 • Annie Henno,                                         SDP
 • Heikki Hakala,                                         PS

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

 • Heinonen Hannu,                                   Keskusta           Puheenjohtaja
 • Pertti Mäkinen,                                      Kokoomus        Varapuheenjohtaja
 • Sanni Hölttä,                                          SDP
 • Taisto Tervo,                                           PS
 • Eva Varis,                                                Vihreät

Tekninen lautakunta

Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä.

 • Pentikäinen-Laine Maija,                       Keskusta            Puheenjohtaja
 • Olkkonen Merja,                                     Kokoomus         Varapuheenjohtaja
 • Saarinen Juha,                                       Keskusta
 • Liukkonen Tuomo,                                  Keskusta
 • Vigman Kaisa,                                         Avoin Hartola
 • Henno Heigo,                                         SDP
 • Päiveröinen Erkki,                                   PS

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä.

 • Ruoppi Mikko,                                        Kokoomus         Puheenjohtaja
 • Aarne Salakka,                                        SDP                    Varapuheenjohtaja
 • Järvinen Hannu,                                      Keskusta
 • Kemppi Hannu,                                       Keskusta
 • Parviainen Laura,                                    Keskusta
 • Kääriäinen Hanna,                                  Kokoomus
 • Sarvilahti Janina,                                    PS

 

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä.

 • Karnaattu Markku, SDP                    Puheenjohtaja
 • Heikkilä Mika, Keskusta            Varapuheenjohtaja
 • Lampimaa Jaana Keskusta
 • Laine Antero                           Keskusta
 • Huilla Inga                           Kokoomus
 • Järvinen Hilda Kokoomus
 • Hakala Heikki PS
Asiasanat:
X