Valtuusto

Kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jonka jäsenet eli valtuutetut valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa. Valtuuston tehtävänä on päättää:

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Hartolan kunnanvaltuusto

Hartolan kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat henkilöt v.2017-2021

 • Sankari Jeremias Suomen Keskusta Puheenjohtaja
 • Tarhonen Jyrki Kokoomus 1.varapuheenjohtaja
 • Edelman Tiina Vihreä Liitto 2.varapuheenjohtaja
 • Tanskanen Matti SDP
 • Tervo Taisto Perussuomalaiset
 • Mäyrä Tero Suomen Keskusta
 • Nieminen Tapio Suomen Keskusta
 • Heikkilä Mika Suomen Keskusta
 • Pajunen Pekka SDP
 • Joutsijärvi Anne Suomen Keskusta
 • Olkkonen Merja Kokoomus
 • Ruoppi Mikko Kokoomus
 • Fågel Jarkko Kokoomus
 • Eskola Olli SDP
 • Pentikäinen-Laine Maija Suomen Keskusta
 • Vigman Kaisa Avoin Hartola-ryhmä
 • Hakala Heikki Perussuomalaiset
Asiasanat:
X