Valtuusto

Kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jonka jäsenet eli valtuutetut valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa. Valtuuston tehtävänä on päättää:

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Hartolan kunnanvaltuusto

Hartolan kunnanvaltuustoon valittiin seuraavat henkilöt v. 2021 – 2025

 • Sankari Jeremias Suomen Keskusta Puheenjohtaja
 • Raitala Pekka Kansallinen Kokoomus
 • Tanskanen Matti Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
 • Mäyrä Tero Suomen Keskusta
 • Neoff Wille Perussuomalaiset
 • Tervala Sanna-Kaisa Kansallinen Kokoomus
 • Joutsijärvi Anne Suomen Keskusta
 • Ruoppi Mikko Kansallinen Kokoomus
 • Pyykkö Pekka Suomen Kristillisdemokraatit
 • Eskola Olli Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
 • Palm Ismo Suomen Keskusta
 • Lehtosaari Veli-Pekka Perussuomalaiset
 • Edelman Tiina Vihreä Liitto
 • Fågel Jarkko Kansallinen Kokoomus
 • Nieminen Tapio Suomen Keskusta
 • Pajunen Pekka Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
 • Pentikäinen-Laine Maija Suomen Keskusta
Asiasanat:
X