Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan valtuustokaudeksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta ikääntyneen väestön edunvalvontaan ja hyvinvointiin suuntautuneista eläkeläis- sekä veteraanijärjestöistä ja Alatalon vanhustentalosäätiöstä. Vammaistoiminnan osalta vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään on mahdollisuus nimetä neuvostoon enintään neljä edustajaa. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi neuvosto kutsuu kokouksiin tarvittaessa eri yhteisöjen edustajia, viranhaltijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhteystiedot:
vanhusjavammaisneuvosto@hartola.fi

Puheenjohtaja v. 2021-2025 Raimo Riski

p. 0407068041, r.g.riski@gmail.com

Sihteeri, hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen

p. 0447432575, johanna.huttunen@hartola.fi

X