Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan valtuustokaudeksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta ikääntyneen väestön edunvalvontaan ja hyvinvointiin suuntautuneista eläkeläis- sekä veteraanijärjestöistä ja Alatalon vanhustentalosäätiöstä. Vammaistoiminnan osalta vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään on mahdollisuus nimetä neuvostoon enintään neljä edustajaa. Kunnanhallitus voi nimetä edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi neuvosto kutsuu kokouksiin tarvittaessa eri yhteisöjen edustajia, viranhaltijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Seija Vuokko
+358 40 546 5002
seija.vuokko@gmail.com

Sihteeri, hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen
+358 44 743 2575
johanna.huttunen@hartola.fi

X