Osallistu ja vaikuta

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Osallistumista ja vaikuttamista edistetään erityisesti

  • järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja
  • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
  • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
  • järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
  • suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
  • tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Hartolan kunta on toteuttanut vuonna 2020 osallistuvaa budjetointia, kuntalaistilaisuuksia ja -kyselyjä. Yhdistysiltoja on järjestetty säännöllisesti. Työryhmissä on järjestöjen edustajia mukana. Lisäksi on järjestetty lapsiparlamentti vuodesta 2019 lähtien. Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto toimii aktiivisesti. Kunnan viranhaltijat ja vanhus- ja vammaisneuvosto ovat jalkautuneet kylille ja kuntalaisten pariin joka vuosi eri yhteyksissä.

Palaute

Otamme mielellämme palautetta toimistamme.
On kyse sitten palvelusta tai sivustostamme, anna rohkeasti palaute, niin moite kuin kehu.
Palautteet auttavat meitä kehittämään toimintatapojamme sekä palvelujamme.

Palautteen voit antaa sähköpostiin kunta@hartola.fi

Asiasanat:
X