Päätöksenteko

Hartolan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 17 valtuutettua. Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.  Lautakuntia valtuustokaudella 2017–2021 on sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja tarkastuslautakunta. Toimielinten pöytäkirjat tulevat nähtäville verkkopalveluun niiden tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Asiasanat:
X