Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat ja pöytäkirjat

Hartolan kunnan esityslistat ovat esillä verkkopalvelussa ennen kokouksia. Ennen julkistamista listoilta poistetaan salassapidettävät tiedot.

 

Viranhaltijapäätökset

Hartolan kunnan viranhaltijapäätökset löydät tältä sivulta. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Asiasanat:

Hartolan Kunta

Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Puh. (03) 843 20
kunta@hartola.fi
Katso kartalta

Avoinna: ma - pe 9:00 - 15:00

X