Talous

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialoille ja nettoyksiköille määrärahat.

Talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta.

Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnallisvero ja kiinteistövero:

  • Kunnallisvero 21,5 %
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %
  • Vakituiset asunnot 0,50 %
  • Vapaa-ajan asunnot 1,10 %
  • Yhdistys- ja seurantalot 0,20 %
  • Voimalaitosten veroprosentti 3,00 %

 

Asiasanat:
Jarkko Seppälä

kunnanjohtaja
Puh. +358447432217
jarkko.seppala@hartola.fi

X