Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan tarkoituksenmukaisuusarviointi.

Arvioinnin tuloksista lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan valtuustolle.

Hartolan kunnan arviointikertomus:

Tilintarkastuskertomus

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Hartolan kunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021-2025 on valittu BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Janne Majoinen.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 124 §).

Hartolan kunnan tilintarkastuskertomus:

Asiasanat:
X