Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan tarkoituksenmukaisuusarviointi.

Arvioinnin tuloksista lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan valtuustolle.

Hartolan kunnan arviointikertomus:

Tilintarkastuskertomus

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Hartolan kunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021-2025 on valittu BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 124 §).

Hartolan kunnan tilintarkastuskertomus:

Asiasanat:
X