Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan tarkoituksenmukaisuusarviointi.

Arvioinnin tuloksista lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan kaupunginvaltuustolle.

Hartolan kunnan arviointikertomus:

Tilintarkastuskertomus

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Hartolan kunnan tilintarkastajana on toiminut Jorma Kesä.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 124 §).

Hartolan kunnan tilintarkastuskertomus:

Asiasanat:
X