Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittely käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietosuojaselosteista käy ilmi muun muassa käsittelyn käsiteltävät tiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus, tietojen säännönmukaiset luovutukset, rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet.

Sinulla on oikeus saada tietää rekisterin pitäjän rekistereissä olevat tiedot sinusta. Samoin sinulla on myös oikeus pyytää oikaisua, mikäli rekisterin tiedoissa on virheitä. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja näin ollen myös henkilötietojesi käsittely, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle on annettava tieto, jos henkilötietojasi kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi sinulle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietojasi säännönmukaisesti luovutetaan sekä oikeuksistasi.

Kukin osaston rekisterinpitäjä vastaa omien selosteiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteriselosteista löytyy rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Tietosuojaselosteet:

Ensiasunnon ostajan tai ensiasunnon rakentajan tuki tietosuoja- ja rekisteriseloste
Vauvaraha_tietosuoja- ja rekisteriseloste 
Muuttokannustin_tietosuoja- ja rekisteriseloste
Tietosuojaseloste varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen asiakasrekisteri
asianosaisen-tiedonsaantipyynto
Tietosuojaseloste_vesi- ja veimäriliittymät docx
Tallentava kameravalvonta riistakamroilla
Tietosuojaseloste_kirjasto
Yhdistysten sekä järjestöjen sähköposti ja osoiterekisteri
tietosuojaseloste_henkilöstö
tietosuojaseloste_luottamushenkilorekisteri
tietosuojaseloste_venepaikat
tietosuojaseloste_perusopetuksen_koulukuraattorien_asiakasrekisteri
tietosuojaseloste_perusopetuksen_asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste_Hartolan nuorten työpaja
Henkilörekisteriseloste_Sidonnaisuus
Henkilörekisteriseloste_ProEconomica
Henkilörekisteriseloste_Dynasty for SQL
Varda_tietosuoja- ja rekisteriseloste
Tietosuojaseloste_Nuorten_työpaja
Tietosuojaseloste varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste varhaiskasvatuksen tietovaranto
Tietosuojaseloste paikkahallinto

Henkilörekisteriseloste_hyte-työryhmien kokoonpanot

Henkilörekisteriseloste_yhdistykset

Henkilörekisteriseloste_Avustushakemukset 7-15-vuotiaiden liikuntaharrastusten tukemiseen

Henkilörekisteri_kunnan vapaaehtoisten tukirinki

X