Turvallisuus

Hartolan kunnan strategian mukaisesti turvallisuutta ja hyvinvointia pidetään tärkeänä arvona. Tämän takia Hartolassa tartuttiin 2019 syksyllä turvallisuussuunnitelman tekoon sisäministeriön ohjeistuksen mukaisesti.(https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/turvallisuussuunnittelulle-uudet-linjaukset)

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu on ihmis- ja väestölähtöistä, eli sen tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden ja yhteisöjen turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta.

Hyvinvointia ei voi olla ilman turvallisuutta. Näin ollen kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa turvallisuutta osana hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi turvallisuudella on myös vahva ihmis- ja perusoikeusmerkitys. Käytännössä alueen asukkaiden turvallisuus on eri oikeuksien toteutumista arjessa: oikeutta henkeen ja terveyteen, omaisuuden suojaan, liikkumis- ja sananvapauteen sekä oikeutta kieleen, vakaumukseen ja kulttuuriin. Näiden oikeuksien toteutumiseen vaikuttaa varsinaisen turvallisuustilanteen lisäksi ihmisten turvallisuuden tunne ja eri väestöryhmien väliset suhteet.

Turvallisuussuunnittelu koostuu kolmesta osasta: toimintaympäristön arvioista, toimenpiteistä ja tavoitteista sekä seurannasta. Hartolassa toimintaympäristön arviointi tehtiin laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yhdistysten, kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä sisälsi myös turvallisuuskyselyn otakantaa.fi-sivustolla sekä jalkautumisen kylille ja moniin muihin tapahtumiin. Lopullisessa turvallisuussuunnitelmassa on linjattuna tavoitteet ja toimenpiteet, joita kunta yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteuttaa seuraavan kahden vuoden aikana.

Oheisen linkin takaa pääset lukemaan Hartolan kunnan turvallisuussuunnitelman:

Turvallisuussuunnitelma

Asiasanat:

Hartolan Kunta

Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Puh. (03) 843 20
kunta@hartola.fi
Katso kartalta

Avoinna: ma - pe 9:00 - 15:00

Annika Blom

vt. kunnanjohtaja
Puh. +358447432218
annika.blom@hartola.fi

X