Turvallisuuskyselyn tulokset

Hartolan kunnan turvallisuuskyselyyn otti netissä kantaa 234 henkilöä, mikä on erittäin hieno määrä. Kiitos kaikille vastanneille!

Turvallisuuskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että noin 90 % kuntalaisista voi hyvin ja kokee oman henkilökohtaisen turvallisuutensa joko erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Samalla kun oma turvallisuus koetaan pääsääntöisesti hyvänä, on kuntalaisilla kuitenkin myös huolenaiheita omilla asuinalueillaan ja Hartolassa. Erityisesti huolestuneita ollaan huumeista, palveluiden vähenemisestä tai niiden saavutettavuuden vaikeutumisesta, avun saamisesta ajoissa, väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä sekä rikollisuudesta. Näyttäisi siis siltä, että kunnassa on joitain ongelmia, joihin täytyy tarttua, mutta jotka eivät kosketa suurinta osaa kuntalaisista henkilökohtaisesti, ainakaan niin että ne vaikuttaisivat omaan hyvinvointiin.

Turvallisuussuunnittelu taitaa olla Hartolassa paikallaan, koska vain 4 % vastanneista on sitä mieltä, että turvallisuus olisi parantunut viimeisen kahden vuoden aikana. Sen sijaan n. 55 % vastaajista on sitä mieltä, että turvallisuus on heikentynyt jonkin verran tai selvästi. Tämän takia on nyt ensi arvoisen tärkeää että kunnassa lähdetään vaikuttamaan turvallisuuteen. Turvallisuussuunnitelma tulee valmiiksi loppuvuoden aikana, ja siinä on listattu erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan Hartolalaisten hyvinvointiin ja ongelmien ehkäisyyn.

Kyselyn ja kyläkierrosten avulla on saatu sellaista tietoa, jota ei normaalisti tule mitään kautta. Tämän takia koko turvallisuussuunnitteluprosessi on ollut kunnan kannalta antoisa. Kiitos osallistumisestasi – nyt luodaan turvallisempaa Hartolaa!

Truvallisuuskyselyn vastaukset: Turvallisuuskyselyn tulokset

Asiasanat:
Annika Blom

vt. kunnanjohtaja
Puh. +358447432218
annika.blom@hartola.fi

X