Kuntastrategiakyselyn vastaukset

Hartolan kuntastrategiakyselyyn 2022 vastasi 204 ihmistä, kiitos vastanneille! Vastauksista on koottu yhteenveto, ja vastauksista on uutisoitu myös paikallislehdissä. Avoimia vastauksia tuli runsaasti, eivätkä ne siten ole kattavasti yhteenvedossa, mutta nekin käydään myös läpi strategian valmistelussa.

Kuntastrategiakyselyn 2022 yhteenveto

X