Kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Sysmän kunnasta Hartolan kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden siirrolle on määrätty edellä mainitun lain 2 §:ssä.

Kuulutus

Siirtoehdotus_Sysmä_

 

X