Kuulutus, Hartolan kunnanvaltuuston kokous 16.12.2021

Hartolan kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina
16.12.2021 klo 13.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan nettisivuilla www.hartola.fi.
Poikkeusolojen vuoksi valtuusto on katsottavissa netissä osoitteessa
t.ly/UWwf
Kokouksesta laadittava tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan valmistuttua osoitteessa www.hartola.fi

Hartolassa 09.12.2021

Jeremias Sankari
Valtuuston puheenjohtaja

X