Kuulutus, Hartolan kunnanvaltuuston kokous

Hartolan kunnanvaltuuston kokous pidetään
maanantaina 15.11.2021 klo 18.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan nettisivuilla www.hartola.fi.
Kokous on katsottavissa netissä osoitteessa
t.ly/UWwf
Kokouksesta laadittava tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan valmistuttua osoitteessa www.hartola.fi

Hartolassa 10.11.2021

Jeremias Sankari
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

X