Kuulutus: Hartolan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 15.11.- 17.12.2021 välisenä ai-kana Hartolan kunnan sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet sekä lisätutkimustiedot liittyen Hartolan pohjavesi-alueiden rajauksiin ja luokituksiin pyydetään toimittamaan viimeistään 17.12.2021 Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 29, 15141 Lahti tai sähköpostilla kirjaamo.hame@ely-keskus.fi. Tiedoissa tulee käydä ilmi viite: HAMELY/490/2018.

Lisätietoja asiasta antavat hydrogeologi Petri Siiro, p. 0295 025 230 ja ympäristösuunnittelija Eeva Pudas, p. 0295 025 124.

Kuulutus Hartolan pohjavesialuemuutoksista 2021

X