Kuulutus kaavan voimaantulosta – Viaporin, Ekon ja Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoaminen

Hartolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 08.03.2021 § 6 hyväksynyt Viaporin, Ekon ja Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoamisen. Kaavahankkeesta ei ole jätetty määräaikaan mennessä valituksia.

Kaavat tulevat voimaan 1.5.2021

Hartolan kunta
Ympäristölautakunta

Kuulutus PDF-muodossa

X