Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta (Honkapään Sora Oy)

Honkapään Sora Oy hakee maa-aineslain 4§:n mukaista lupaa hiekan ja soran ottoon kiinteistöllä Hannula 81-405-2-66 ja kaakkois-kulman lisäalue.

Kuulutus:
Honkapään Sora Oy hakemus kuulutus

Hakemuksen ottammisuunnitelman tekstiosa ja suunnitelmapiirrokset (muut liitteet nähtävillä kunnantalon neuvonnassa):
Ottamissuunnitelma_Honkapään Sora 2021-3-3 Ekomaa_teksti

Suunnitelmapiirrokset:
1-4 Nyky-Suun-Lopputilakartta-Leikkaus Honkapään Sora 2021-3-3

X