Kuulutus: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen päätös – Päijänteen Ympäriajo 20.-21.3.2021

Ympäristönsuojelutarkastaja on 9.2.2021 myöntänyt Helsingin Moottorikerho ry:lle maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisen luvan koskien Päijänteen Ympäriajo –nimisen enduromoottoripyöräkilpailun maastokokeiden ET1 Vierumäki, ET12 Vaihela, ET13 Leppäkoski, ET14 Sysmä, ET15 Ravioskorpi, ET16 Marjoniemi, ET17 Vierumäki ja ET18 Vierumäki järjestämisestä Hartolan ja Sysmän kuntien ja Heinolan kaupungin alueella 20.-21.3.2021.

Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asian tiedoksi saatuaan. Oikaisuvaatimus tulee tehdä viimeistään 19.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Oikaisuvaatimus tehdään osoitteeseen:
Hartolan kunnan osalta: Hartolan kunta, Ympäristölautakunta, PL 16, 19601 Hartola
Heinolan kaupungin osalta: Heinolan kaupunki, Lupa- ja valvontalautakunta, Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Sysmän kunnan osalta: Sysmän kunta, Tie- ja lupajaosto, Valittulantie 5, 19700 Sysmä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava.

Viranhaltijapäätös on nähtävillä 10.2.-19.3.2021 Heinolan kaupungin ympäristötoimen toimipisteissä:
Hartolan kunnantalon neuvonnassa,
osoitteessa Kuninkaantie 16, Hartola
Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa,
osoitteessa Rauhankatu 3, Heinola
Sysmän kunnanviraston yhteispalvelupisteessä,
osoitteessa Valittulantie 5, Sysmä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Susanna Uusi-Kytölä, puh. 044 713 4529.

9.2.2021

HEINOLAN KAUPUNKI
Ympäristövalvonta

Kuulutus Päitsi päätös 2021

X