Kuulutus Vesilain mukainen lupahakemus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija Hartolan kunta
Dnro ESAVI/10307/2020
Asia Pohjaveden ottaminen Kissamäen pohjavedenottamolta Tollinmäenharju-Huikanharju pohjavesialueelta, Hartola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.8.–21.9.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

Kuulutus Vesilain mukainen lupahakemus

 

 

X