Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaaleista Hartolan kunnassa

Hartolan kunnassa toimitetaan EDUSKUNTAVAALIT sunnuntaina 2.4.2023 klo 9 – 20. Äänestysalueena on koko Hartolan kunta ja äänestyspaikkana on Hartolan kunnanvirasto, Kuninkaantie 16.

ENNAKKOÄÄNESTYS järjestetään Hartolan kunnanvirastolla valtuustosalissa os. Kuninkaantie 16, Hartola, seuraavan aikataulun mukaisesti:

ke – pe 22. – 24.3.2023 klo 9.00 – 18.00
la – su 25. – 26.3.2023 klo 12.00 – 14.00
ma – ti 27. – 28.3.2023 klo 9.00 – 20.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistuksena kelpaavat esim. ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti, henkilökortti tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Poliisilaitokselta voi saada maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS:
Sellainen äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa (täydellinen nimi, henk.tunnus, puh.nro ja omaishoidon sopimuksen voimassaoloaika).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan Hartolan keskusvaalilautakunnalle
os. PL 16, 19601 Hartola. Puhelinilmoituksia otetaan vastaan kunnanvirastossa 03 84320.

LAITOKSESSA tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta laitoksessa julkipantavin kuulutuksin.

Hartolassa 27.2.2023

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaaleista Hartolan kunnassa

X