Kuulutus: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös – GRK Infra Oy / Vt4

Hartolan kunnan ympäristösuojeluviranomainen on viranhaltijapäätöksellä 21.7.2021 myöntänyt GRK Infra Oy:lle luvan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaiselle melua ja tärinää aiheuttavalle tilapäiselle toiminnalle.

Päätös, sen liite sekä valitusosoitus löytyvät alta.

GRK Infra Oy päätös

Liite 1 Kartta tärinälle altistuvista kiinteistöistä

Valitusosoitus, ympäristönsuojelulain mukainen päätös

X