Kysely liikunnan, hyvinvoinnin ja matkailun kehittämiseen

Maakunnassa on käynnissä Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta -hanke. Tiekartan tavoitteena on luoda yhteisiä suuntaviivoja liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuoteen 2030 saakka. Se määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikkana sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiekartta toimii kaikkien Päijät-Hämeen alueella toimivien kuntien, yritysten, yhdistysten ja tapahtumatuottajien kokoavana EAKR-hankkeena. Haluamme kuulla kaikkia sidosryhmiä, jotta aito yhteistyö toteutuisi. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu ja toteutuksessa kumppanina toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen Liiton toimeksi antamana ja rahoittamana.

Hanketyön tukena toteutamme kaksi kyselyä, organisaatioille suunnatun kyselyn sekä kaikille kuntalaisille tarkoitetun hyvinvointikyselyn. Kyselyihin vastaaminen on tärkeää, jotta tiekartan valmistelussa tulee huomioitua laaja-alaisesti eri sidosryhmien näkemykset. Kyselyihin vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Huomioithan, että kyselyt eivät välttämättä toimi IE-selaimella.

 

Pääset vastaamaan kyselyihin oheisten linkkien kautta:

Organisaatioille suunnattu kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/82847F4C3EE05613

Mikäli koet, ettet ole oikea henkilö vastaamaan ko. kyselyyn, välitäthän sen eteenpäin organisaatiossasi. Vastausaikaa kyselyyn on 17.5.2020 asti.

Kuntalaisille tarkoitettu hyvinvointikysely: https://link.webropolsurveys.com/S/79E5A0F33F6CCC77

Kaikkien hyvinvointikyselyyn vastanneiden kesken arvotaan hyvinvointituotteita ja lahjakortteja päijät-hämäläisiin elämyksiin, vastausaikaa kyselyyn on 31.5.2020 asti.

 

Kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

X