Kysely mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä mielenterveys-, päihde- ja peliongelmien ja väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä, ja olennaisena osana siihen kuuluvat mielenterveyden edistäminen sekä päihde- ja pelihaittojen ja väkivallan ehkäisy.

Haluamme selvittää kuntalaisten kokemuksia ja näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudesta sekä edellä mainittujen haasteiden ennaltaehkäisystä. Onko tietoa ja tukea saatavilla tarpeeksi ja onko sitä helppo hyödyntää? Vastaa oheiseen lyhyeen kyselyyn 30.6.2022 mennessä! https://zef.fi/s/1s4859sc/

Kysely on vastattavissa myös paperisena versiona torstaina 23.6. johtoryhmän jalkautuessa torille klo 10-12.

X