Kysely Päijät-Hämeen ilmastotiekartasta

Päijät-Hämeen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä, sekä hiilinielujen lisäämistä.

Kestävän kaupunkiympäristön opiskelijat (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta ovat laatineet opiskelijatyönä kyselyn Päijät-Hämeen asukkaille koskien Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaa. Kysely toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen liiton yhteistyönä.

Kyselyn tavoitteena on selvittää, mitä asioita Päijät-Hämeen asukkaat pitävät tärkeinä ilmastotyössä. Kysely pohjautuu Päijät-Hämeen ilmastotiekartan pääteemoihin.

Kysely on avoinna 10.11.2021 asti.

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 5 minuuttia. Osallistu kyselyyn tästä:

https://link.webropol.com/s/ilmastokarttakysely2021

X