Kysely yli 65-vuotiaille hartolalaisille

Hartolan kunnan ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmaa päivitetään. Suunnitelman tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista, ja kehittää iäkkäiden henkilöiden tarvitsemia palveluja.

Kyselyyn toivotaan vastauksia yli 65-vuotiailta, kotona asuvilta hartolalaisilta.

Kysely toteutetaan sekä sähköisenä (vastaa osoitteessa: https://zef.fi/s/wswvpe2q/ ) että paperisena. Paperisia kyselyitä on saatavilla kunnanvirastolla, kirjastossa ja terveysasemalla (näissä palautus Hartolan kunnanvirastolle), ja ne on toimitettu myös kotihoidon asiakkaille ja Alatalon vanhustentalosäätiön asukkaille.

Vastausaika kyselyyn on 1.-13.12.2020.

X