Laaja-alainen erityisopettaja 1.11.2021 alkaen

Hartolan yhtenäiskoulu on vireä ja kehittämismyönteinen maaseutukoulu, joka toimii lähikouluperiaatteella. Kesällä 2021 valmistui koulun laajennusosa. Nyt käytössä on uudet ja uudistetut opiskelu- ja työtilat, jotka ovat sisäilmaltaan puhtaat, turvalliset, laadukkaat ja viihtyisät. Uusi teknologia ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen ja laadukkaaseen opetukseen.

Haemme aktiiviseen työyhteisöömme laaja-alaista erityisopettajaa vakinaiseen virkaan 1.11.2021 alkaen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.Virkaan valittavalta odotetaan näkemystä, intoa ja halua kehittää erityisopetusta koko yhtenäiskoulussa 1 – 9 -luokilla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 27.9.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Kotila-Paaso 044-7432 369 tai apulaisjohtaja Tiina Itävuori 044-7432251.

Hartolassa 8.9.2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

X