Markkinavastaavan tehtävä

HARTOLAN MARKKINOIDEN MARKKINAVASTAAVAN TEHTÄVÄ

Hartolan markkinat järjestetään lauantaina 5.9.2020. Se on suurin ja tunnetuin kunnan organisoima vuosittainen tapahtuma ja kokoaa kunnan ydinkeskustaan yli 500 myyntipaikkaa ja noin 20.000 – 30.000 kävijää yhden päivän aikana. Markkina-alue on laajuudeltaan n. 4 ha. Tapahtuman organisoiminen vaatii huomattavia järjestelyjä, jossa kunnan, kolmannen sektorin ja yrittäjien välinen yhteistyö on keskeinen menestystekijä.

Kunnan työntekijöistä tai järjestöjen piiristä haetaan henkilöä, joka haluaisi oppia markkinavastaavan tehtävän Markku Tuukkasen opastuksella. Tehtävästä kiinnostuneen henkilön/järjestön tulee ilmoittautua 20.3.klo 12.00 mennessä sähköpostilla kunta@hartola.fi osoitteeseen. Hyvät yhteistyötaidot, paikallistuntemus ja kokonaisuuksien hallinta eli riittävä koulutus/osaaminen tapahtumajärjestämisestä ovat välttämättömiä ominaisuuksia tehtävän hoitamisessa.  Nimettävälle markkinavastaavalle maksetaan ostopalveluna tai palkkana 750 euron kuukausikorvaus neljän kuukauden ajalta.

Hartola 9.3.2020

KUNNANHALLITUS

Hartolan Kunta

Kuninkaantie 16
19600 Hartola

(03) 843 20
kunta@hartola.fi

Avoinna: ma - pe 9:00 - 15:00

X