Nelinvoimaa vahvistaa Hartolan elinvoimatyötä

Hartolan kunta on mukana neljän reunakunnan yhteisessä elinvoimatyössä seuraavan kahden vuoden aikana.
Nelinvoimaa on Sysmän, Hartolan, Joutsan ja Pertunmaan kuntien yhteistyötä, jolla luodaan pieniin kuntiin muun muassa räätälöityjä koulutuksia, erilaisia työllistymistapoja ja uudenlaisia yrittäjyysmuotoja.
Toiminnan taustalla on helmikuussa alkanut Pienten kuntien akatemia, jonka avulla jatketaan vuosina 2020-2021 toiminutta kuntien yhteistä elinvoimatyötä.

Pienten kuntien akatemia on edeltäjänsä tavoin pääosin ESR-rahoitteinen elinvoimahanke, jossa osa rahoituksesta tulee jäsenkunnilta. Toiminta jakautuu tasaisesti kaikkiin neljään kuntaan.
Kahden vuoden aikana järjestetään paikallisesti toteutettuja, räätälöityjä koulutuksia aitojen työvoimatarpeiden perusteella sekä yhdistetään alueen työnantajia, työntekijöitä ja työpaikkoja toisiinsa. Toiminnan tavoitteena on löytää erityisesti piilossa olevat työpaikat, lyhyet keikkatyöt, osa-aikaiset työpestit sekä niihin hyvät, omat alueen tekijät.

Kokonaisuuteen liittyy se, että ihmisiä rohkaistaan mentoroinnin avulla yrittäjyyteen, moniin yrittäjyyden muotoihin ja muutetaan uuden tiedon avulla asenteita yrittäjyyteen liittyen.
Suunnitelmissa on luoda neljän kunnan alueelle yhteinen työpankkina toimiva kohtaamispaikka, jossa työelämän tarpeet ja tekijät löytävät toisensa kaikissa eri muodoissa.

Tärkeä toimintamuoto Pienten kuntien akatemiassa on saada monipaikkaiset asukkaat nykyistä vahvemmin mukaan elinvoimatyöhön. Kaikissa neljässä kunnassa on valtava määrä osa-aikaisia asukkaita, joilla on paljon laaja-alaista osaamista, sekä palveluiden tarjoajina että palveluiden käyttäjinä.
Monipaikkaisten osallistaminen alkaa laajalla kyselytutkimuksella, joka toteutetaan kesällä 2023.

Pienten kuntien akatemian kotipesänä toimii verkossa www.nelinvoimaa.fi sekä uudet Nelinvoimaa-sivut Instagramissa www.instagram.com/nelinvoimaa/ ja Facebookissa www.facebook.com/nelinvoimaa/
Yhteistä elinvoimatyötä vetää aiemmilta vuosilta tuttu Anne Lahikainen-Aho. Uutena viestintäihmisenä on Tanja Rihu.
Nelinvoimaa syntyy vain laajalla ja monialaisella yhteistyöllä, joten kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Terveisin

Pienten kuntien akatemia
Anne Lahikainen-Aho
Projektipäällikkö

anne.lahikainen-aho@sysma.fi, 044-7134595
www.nelinvoimaa.fi

X