Päätoiminen tuntiopettaja!

Hartolan yhtenäiskoulu on vireä ja kehittämismyönteinen maaseutukoulu, joka toimii lähikouluperiaatteella. Kesällä 2021 valmistui koulun laajennusosa. Nyt käytössä on uudet ja uudistetut opiskelu- ja työtilat, jotka ovat sisäilmaltaan puhtaat, turvalliset, laadukkaat ja viihtyisät. Uusi teknologia ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen ja laadukkaaseen opetukseen.

Haemme aktiiviseen työyhteisöömme määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa luokanopetukseen 27.9.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan) siten, että tehtävä päättyy 30.6.2022.

Tehtävään kuuluu 5. ja 6. luokan luokanopetuksen tunteja sekä 8. luokan terveystiedon tunteja. Yhteensä oppitunteja on 18 vuosiviikkotuntia. Mahdollisuus myös tukiopetus- ja kerhotunteihin hakijan edellytykset huomioiden.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Hakijalta edellytetään hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, ryhmätyötaitoja, laaja-alaisen oppimisen ohjaustaitoja ja hyvää ryhmänhallintataitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 22.9.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hartolassa 8.9.2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

X