Päihdetilannekyselyn 2022 vastaukset

Päihdetilannekyselyn vastausten yhteenveto hartolalaisten osalta on julkaistu. Aikuisten kyselyyn vastasi 28 ja nuorten kyselyyn 10 hartolalaista, joten vastausten perusteella ei valitettavasti voida tehdä kovin isoja johtopäätöksiä. Yhteenvedon löydät tästä: Päihdetilannekyselyn 2022 yhteenveto

Yksi esiin noussut asia oli, että lähes 50 % oli huolissaan läheisen alkoholinkäytöstä. Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi alkoholinkäytöstä, voit tehdä Juomatapatestin osoitteessa: https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/juomatapatesti tai yli 65-vuotiaan kohdalla alkoholimittari alkoholinkäytön tarkasteluun: https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari .

Mikäli koet huolta alkoholinkäyttöön liittyen, otathan yhteyttä terveysasemalle tai työterveyteen. Hartolassa on saatavilla päihdehoitajan palveluja arkipäivisin.

Muitakin asioita kyselystä nousi esiin, ja nämä huomioidaan mm. ehkäisevän työn toimintasuunnitelman päivittämisessä, tiedotuksessa ja viestinnässä sekä puheeksi oton lisäämisessä.

X