Palautetta tieliikenteestä? Toimi näin

Valtion tieverkosta ja sen kunnossapidosta voi antaa palautetta Palauteväylän kautta. Palautteen lisäksi palvelun kautta voi ilmoittaa ongelmista tai tehdä ehdotuksia valtion omistamiin väyliin liittyen. Lisäksi palvelusta näkee muiden antamat palautteet ja ilmoitukset. Siirry Palauteväylään (Liikenteen asiakaspalvelu).

Katuverkkoon liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä oman kunnan asiakaspalveluun tai palautekanavaan.

Tieliikenteen akuuteissa häiriötilanteissa on soitettava tienkäyttäjän linjalle (24 h, p. 0200 2100 (pvm). Esimerkiksi silloin, jos tie on vaarallisen liukas tai muusta syystä vaarallinen. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Tienkäyttäjän linjalle on mahdollista soittaa myös 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin soittajan sijainti välittyy puhelun mukana.

Hätätilanteissa soitetaan luonnollisesti hätänumeroon (112). Hätätilanteita ovat esimerkiksi liikenneonnettomuus tai kaatunut puu tiellä.

Tarkista kartalta, kenen vastuulla käyttämäsi tie tai pyöräilyväylä on

Kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapito on ELY-keskusten ja kuntien vastuulla. ELY-keskukset ylläpitävät valtion omistamia väyliä, kunnat omiaan. Hartolan keskustaajamassa keskustie ja yhdystie ovat valtion ylläpitovastuulla. Näitä koskeva kuntopalaute pyydetään tekemään tienkäyttäjän linjan tai liikenteen asiakaspalvelun kautta.

Jos olet epävarma, voi palautteen oikean osoitteen tarkistaa kätevästi kartalta. Kartalle on merkitty valtion omistamat eli ELY-keskusten ylläpitämät kävelyn ja pyöräilyn väylät sekä eri teiden hallinnollinen luokka (valtion, kunnan vai yksityisen omistama tie). Karttalinkki ja kartan käyttöohjeet löytyvät Liikenteen asiakaspalvelun sivuilta.

 

 

Lähde: Väylävirasto, https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/palaute 

X