Pienten kuntien elinvoimaa -hanke on käynnistynyt 1.2.2020.

Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeessa rakennetaan uudenlaisia tapoja työllisyyden hoitoon ja työvoiman saatavuuteen vahvistamalla kuntien välistä yhteistyötä. Kolmen maakunnan reuna-alueilla sijaitsevien Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän yhteistyö tukee luonnollista pienten reunakuntien muodostamaa työssäkäyntialuetta.

Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä:

  • Työvoiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten, TE -hallinnon, yritysten ja työnantajien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa paikallisesti toteutettavaa koulutusta pilotoidaan hoiva-alalle ja myöhemmässä vaiheessa myös muille toimialoille.
  • Yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja neuvonnan avulla.
  • Monipuolisia työ- ja elämisen mahdollisuuksia tehdään näkyväksi myös alueen ulkopuolisille maaseudulla asumisesta kiinnostuneille ja paluumuuttajille. Markkinoinnin työkaluksi luodaan alueellinen matalankynnyksen digiaikainen palvelualusta.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta. Hankkeen toiminta kohdistuu kolmen maakunnan alueelle (Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Savo). Päijät-Hämeestä mukana ovat Hartola ja Sysmä, Keski-Suomesta Joutsa ja Etelä-Savosta Pertunmaa. Hankkeen hallinnoinnista ja toiminnan koordinoinnista vastaa Hartolan kunta.

Yhteystiedot:

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö
0447432254
anne.lahikainen-aho@hartola.fi
Projektin kesto: 1.2.2020-31.12.2021

X