Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen loppuraportointi on valmistunut

Hartolan kunnan hallinnoimalla hankkeella (1.2.2020-31.12.2021) haettiin reuna-alueen kunnissa ylimaakunnallisia ja samalla paikallisia ratkaisuja koulutukseen ja työvoimansaatavuuteen. Hankkeessa mukana olivat Hartola, Joutsa, Pertunmaa ja Sysmä. Hanke sai ESR-rahoituksen Hämeen Ely -keskukselta (75%) ja mukana olevilta kunnilta (25%).

Hankkeen päätavoite oli koulutusmallin luominen alueen hoiva-alan työvoimapulaan. Lisäksi hankkeessa luotiin työkalu työnantajan ja työntekijän kohtaamiseen (Nelinvoimaa.fi palvelu), sekä edistettiin yrittäjyyttä ja yhteistyötä alueen elinvoimatyössä.

Lue lisää hankeen toimenpiteistä ja tuloksista:

Kooste hankkeen koulutuskokeilusta:
https://nelinvoimaa.fi/alueellinen-lahihoitajakoulutus-edisti-pienten-kuntien-yhdenvertaisuutta

Kooste hankkeen loppuraportista:
https://nelinvoimaa.fi/pienten-kuntien-elinvoimaa-hankkeen-loppuyhteenvetoa/

Hankkeen loppuraportti:
linkki loppuraporttiin

www.nelinvoimaa.fi

 

X