Poliisi toivoo Hartolalaisilta vihjeitä matalalla kynnyksellä

Poliisi toivoo Hartolalaisia ilmoittamaan rikosepäilyistä matalalla kynnyksellä, koska tällä hetkellä niitä ei juuri tule. Voit jättää vihjeen epäilemästäsi rikoksesta vihjepuhelimeen tai vihjesähköpostiin.

Yksittäisestä ihmisestä vähäpätöiseltäkin tuntuvalla tiedolla voi olla ratkaiseva merkitys rikoksen ratkeamisessa. Joskus vihje voi olla niin ratkaiseva, ettei koko rikos ilman sitä olisi välttämättä edes tullut poliisin tietoon.

Vihjeitä voi antaa matalalla kynnyksellä, eikä ilmoittajalla tarvitse olla varmuutta vihjeen todenperäisyydestä saati näyttöä rikoksesta – niiden hankkiminen on poliisin tehtävä.
Kaikki vihjeet käsitellään luottamuksellisina.

Rikosvihjettä antaessasi:
1. Kuvaa mahdollisimman tarkkaan, mitä on tapahtunut tai mahdollisesti tulee tapahtumaan.
2. Kerro myös tapahtuman aika ja paikka.
3. Jos tiedät, keitä tapahtumassa on mukana, kerro se myös poliisille.
4. Jätä yhteystietosi jos sinuun saa olla yhteydessä esimerkiksi lisätietoja varten.

Nimettömät vihjeet matalalla kynnyksellä:
sähköposti: vihjeet.hame@poliisi.fi
vihjepuhelin: 0295414222
Yhteistyö-ehdotukset
(esim. toive saada Poliisi mukaan tilaisuuteen):
eet.hame@poliisi.fi
Rikoksen tapahtuessa:
Rikosilmoitus: https://asiointi.poliisi.fi/asioiverkossa/rikos
Hätätilanteessa ja akuuteissa tilanteissa:
Soita 112

Näin jokainen kuntalainen voi vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteemme!

X