Tarjouspyyntö Hartolan ja Sysmän kuntien jätevedenpuhdistamon kuivatun yli-jäämälietteen kuljetuspalvelusta

Tarjouspyynnön voit lukea alla olevan linkin kautta:

Tarjouspyyntö lietteen kuljetus2020

 

TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN

Tarjous tulee jättää ke 25.11.2020 klo 9 mennessä.

Tarjous tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen

tarjouskilpailu@hartola.fi

Sähköpostin otsikkotietoon on laitettava merkintä: “TARJOUS, Ylijäämälietteiden kuljetuspalvelu”.

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa tekninen johtaja Janne Myntti, puh 044 743 2252, janne.myntti@hartola.fi

sekä

puhdistamojen hoitajat

Hartola, puh. 044 743 2246

Sysmä, puh. 044 713 4550 / 044 713 4551

X