TARJOUSPYYNTÖ Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon ylijäämälietteen kuljetuksesta

Hartolan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön mukaisesta ylijäämälietteen kuljetuksesta vuosille 2023 – 2024 +optiona vuosi 2025.

Tarjouspyyntö liitteineen löytyy myös nettisivuilta:  www.hankintailmoitukset.fi

Lisätietoja:

Niina Varjo

Hartolassa 26.8.2022

HARTOLAN KUNTA
Niina Varjo
vs. tekninen johtaja

X