TEKNISEN TOIMIALAN VUOSITARJOUKSET 2020-2021

Hartolan kunta pyytää puitejärjestelyperiaatteella seuraavia 2020-2021 voimassa olevia vuositarjouksia:

  • Kunnan kiinteistöjen ja osahuoneistojen kunnossapidon rakennustekniset-, sähkö-, maalaus-, LV- ja IV-työt sekä metallityöt.
  • Siivoustyöt
  • Työkoneet (traktorikaivurit, kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot, painehuuhteluautot, tiehöylät, vesakkoleikkurit ym.) Lisälaitteet on hinnoiteltava tai ilmoitettava niiden sisältyvän perushintaan. Koneen työskennellessä tuntivuokralla maksetaan täysi tuntivuokra vain vuokrakoneen käyttöilmoituksen mukaiselta teholliselta työajalta. Teholliseksi työajaksi ei lueta koneen huolto- ja korjausaikaa, ruokataukoja tai koneen työmaalta puuttuvien työvarusteiden hakuun kuluvaa aikaa.
  • Rakennustarvikkeet
  • Sora- ja murskelajikkeet

Osatarjoukset hyväksytään. Myöhässä jätettyjä tarjouksia ei käsitellä.

Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tarjouksen jättäneiltä yrityksiltä, jotka työnjohdon harkinnan mukaan ovat halvimpia tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden ja tarvikkeiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan.

Tarjouksen hintojen tulee olla voimassa koko tarjouspyynnössä mainitun ajan. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Hintoihin tehdään vuosittain indeksikorotus. Kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Tarjous tulee tehdä rakennustarvikkeita ja sora- ja murskelajikkeita lukuun ottamatta kunnan laatimalle tarjouslomakkeelle, jonka saa Hartolan kunnanvirastolta (Kuninkaantie 16, 19600 Hartola) tai kunnan kotisivuilta www.hartola.fi

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset tiedot ja selvitykset sekä todistus toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta. RALA-todistus ja Tilaajavastuu.fi-palvelusta saatava raportti hyväksytään tilaajavastuulain mukaiseksi selvitykseksi. Kuljetuspalveluja tarjoavien on esitettävä voimassa oleva liikennelupa. Lisäksi on esitettävä YEL- tai MYEL-työeläkevakuutustodistus, jos töiden suorittaja toimii toiminimellä tai vastaavalla. Työtodistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita vaadittavia selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

Tarjous tulee toimittaa osoitteella Hartolan kunta, Kuninkaantie 16, 19601 Hartola 6.3.2020 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse tarjouskilpailu@hartola.fi. Tarjoukseen merkki ”Teknisen vuositarjous”.

Lisätietoja antaa

Vs. tekninen johtaja Aki Tiihonen, 044 743 2252, aki.tiihonen@hartola.fi.

Toimistorakennusmestari Markku Tuukkanen, 044 743 2240, markku.tuukkanen@hartola.fi

LIITTEET

Markku Tuukkanen

Indigo-hanke,
044 743 2240
markku.tuukkanen@hartola.fi

X